Wat is een Voldoend Onderricht Persoon (VOP)?

Waar moet een voldoende onderricht persoon (VOP) aan voldoen en moeten uw werknemers hiervoor opgeleid zijn? Dat is afhankelijk van de werkzaamheden die zij uitvoeren en met welke elektrische apparaten en machines zij werken.

Om werkzaamheden te mogen verrichten aan elektrische installaties, machines en gereedschappen moet men kennis hebben van bepaalde normeringen. Niet alleen wanneer men installatiewerkzaamheden uitvoert, ook als het gaat om het besturen van de elektrische installatie.

Er moet kennis zijn van normeringen NEN 1010, 3140 en de NEN-EN 51010-1 om elektrische werkzaamheden met een beperkt risico en van beperkte omvang uit te mogen voeren.

Uitsluitend een VOP-er mag bijvoorbeeld een smeltveiligheid vervangen, elektromotoren aan- en afkoppelen of de thermische beveiliging in- en uitschakelen van materieel.

VOP cursisten zijn vaak mechanisch geschoolde medewerkers die de VOP cursus ter aanvulling volgen om hun werkzaamheden uit te kunnen breiden of uit te mogen voeren.

Vragen over verplichtingen rondom keuringen en veiligheid in uw bedrijf?