NEN-en 15635

Stellingfabrikanten leveren montagevoorschriften aan bij de stellingen. Deze moeten opgevolgd worden om terug te kunnen vallen op de garantie en de veiligheid te waarborgen.

Zo staat beschreven hoe de verankering van de staanders dient te gebeuren. Een stelling mag niet verschuiven of kantelen en dient stabiel te staan om het maximaal toelaatbare gewicht te kunnen dragen.

De NEN-EN 15635 norm moet gehanteerd en geïnspecteerd worden. De jaarlijkse inspectie is verplicht. Er wordt dan gecontroleerd of de vloerplaten volledig contact maken met de ondergrond en of de vulplaten niet verschoven zijn.

Voor deskundig advies of inspectie kunt u contact opnemen met de keurmeester van BESD Engineering. 

Jaarlijkse inspectie magazijnstellingen is verplicht! Wilt u een afspraak maken?