Wat is een Technisch Constructie Dossier?

Iedere machine die binnen de Europese Unie gebruikt of verhandeld wordt moet aan bepaalde richtlijnen voldoen. Dit is vastgelegd in de machinerichtlijn.
In Nederland is deze richtlijn verwerkt in het Warenbesluit Machines.

Binnen de machinerichtlijn zijn bepaalde vereisten vastgelegd omtrent veiligheid en prestaties en een behoorlijk aantal normen. Het documenteren bij de constructie van een machine is een belangrijk onderdeel.

Daarom zal er voor de machinerichtlijn een Technisch Constructie Dossier (TCD) opgesteld moeten worden. De inhoud van het Technisch Constructie Dossier  staat omschreven in de machinerichtlijn. BESD Engineering kan beoordelen of uw TCD voldoet aan de juiste richtlijnen en vereisten binnen de machinerichtlijn.

Hulp nodig bij het beoordelen van een technisch constructie dossier?