Kenniscentrum

Kennis binnen uw bedrijf

Ondernemers lopen regelmatig tegen vragen aan omtrent keuringen van machines, gereedschappen en hijs- en hefwerktuigen die in hun bedrijf gebruikt of verhandeld worden.

Beschikbaarheid en deelname van ondernemers aan diverse opleidingen en cursussen zorgen ervoor dat het kennisniveau binnen bedrijven best goed is. Desondanks gaat er toch met enige regelmaat wat mis in het gebruik en onderhoud van materieel.

Als er incidenten plaatsvinden met machines en gereedschappen leidt dit helaas vaak tot lichamelijk letsel. Soms zelf met een overlijden tot gevolg.

Verantwoord ondernemen

Bent u als ondernemer al op de hoogte van de regelgeving omtrent veiligheid en keuringen? Dan is het (laten) uitvoeren hiervan natuurlijk een logische tweede stap: tijdig laten keuren en documenteren van diverse normeringen en protocollen. Een gekwalificeerd keurmeester is hierbij onmisbaar!

BESD Engineering deelt zijn kennis met andere ondernemers om ze bewust te maken van de risico’s en gevolgen van het nalaten van keuringen en rapporteren.

Wat is een risicograaf?

Voor welke apparaten en machines heb ik een risicograaf nodig en wat is dit precies? Lees verder

Wat doet BESD ENGINEERING?

Waartoe ben ik verplicht omtrent het gebruik van machines door mijn medewerkers? Lees verder

Wat is risico inventarisatie en evaluatie

Waar moet ik als machinebouwer rekening mee houden omtrent RI&E bij de machinebouw? Lees verder

Wat is een Technisch Constructie dossier?

Aan welke voorschriften moeten machines binnen mijn bedrijf voldoen en hoe leg ik dat vast? Lees verder

Wat houdt de Machinerichtlijn in?

Ik importeer machines voor de Nederlandse markt, waar moet ik rekening mee houden? Lees verder

Vragen over de veiligheid en (verplichte) keuringen binnen uw bedrijf?