Wat is een risicograaf?

Voor steeds meer branches en materieel wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht. Wanneer uw bedrijf zich bezig houdt met machinebouw is het verplicht om een RI&E op te stellen en mee te leveren met de machines.

In dit document staat beschreven waar mogelijke risico’s liggen bij het gebruiken van een machine. Dit is mede afhankelijk van de plaats waar een machine gebruikt gaat worden. Dit kan deels gestandaardiseerd worden door gebruik te maken van een risicograaf.

Een risicograaf is een handleiding/handboek voor specifieke productie (zoals machines). Hiermee kan men de Risico Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren. BESD Engineering kan deze risicograaf voor u opstellen voor de producten/machines die u bouwt of ontwikkelt.  Zo heeft u een standaard handleiding om de RI&E uit te voeren binnen uw bedrijf.

Bekijk hier een voorbeeld!

Wilt u een risicograaf laten opstellen voor machines in uw bedrijf?