Wat is Risico inventarisatie en evaluatie?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Om volgens de Arbowet een veilige machine te bouwen, zal men tijdens het ontwerp de risico’s die met de machine ontstaan, moeten inventariseren. De geïnventariseerde risico’s moet men inschatten op de hoogte van het risico en het mogelijke gevaar daarvan.

Afhankelijk van de hoogte van de risico, zal men actie moeten ondernemen om het risico aanvaardbaar te maken. Aan de hand van die acties moet men evalueren of deze acties het gewenste effect hebben op het mogelijke risico. Hieruit moet opgemaakt kunnen worden of de hoogte van het risico gedaald is.

BESD Engineering kan deze risico’s inschatten, beoordelen en in kaart brengen. Als machinebouwer staat u vaak dicht bij het product en kijkt u vaak anders, soms meer vanuit techniek,  tegen de aanwezige risico’s aan. De keurmeester van BESD Engineering kijkt objectief naar risico’s van machines en het gebruik hiervan. Deze benadering geeft een eerlijk en gefundeerd oordeel over eventuele risico’s.

Wilt u een onafhankelijke RI&I op laten stellen voor uw machines?