Wat houdt de Machinerichtlijn in?

Op veel producten, machines, installaties en gereedschappen, is een CE-markering van toepassing. Deze CE markering kan aangevraagd worden voor machines welke zijn ontwikkeld, gebouwd en verhandeld binnen Europa.

Het is daarbij belangrijk dat de machine voldoet aan de machinerichtlijn, opgesteld door de Europese Unie. Hierin staat aan welke specificaties en veiligheidseisen een bepaalde machine moet voldoen.

Om machines te mogen verhandelen binnen Europa moeten deze machines voldoen aan de machinerichtlijn. BESD Engineering kan u helpen met het toetsen of uw machine voldoet aan de machinerichtlijn.

Aan de hand van deze beoordeling wordt advies uitgebracht met de te volgen stappen tot het komen van CE markering.

Wilt u weten of uw machines voldoen aan juiste richtlijn en keuringen?