MVK

MVK staat voor ‘Middelbaar Veiligheidskundige’. De specialist van BESD Engineering is opgeleid als MVK-er op het gebied arbeidsveiligheid.

Bij werkzaamheden met machines, zeker als deze verplaatsbaar zijn, ontstaat er een hoger risico op bedrijfsongevallen. Gezien de impact van een dergelijk ongeval is het uitermate belangrijk preventieve maatregelen te nemen en voorlichting te geven.

Helaas komt er regelmatig een bedrijfsongeval voor waarbij machines of gereedschappen betrokken zijn. Oorzaak ligt vaak bij een menselijke fout of een technisch defect aan het materieel. Als veiligheidskundige geven wij voorlichting en veiligheidsadvies over arbeidsomstandigheden en machineveiligheid om het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen.  

 

Voorkom onveilige situaties op de werkvloer, maak een afspraak