NEN 3140

Werknemers die werken met elektrische installaties moeten de richtlijn aanhouden zoals gesteld is binnen de NEN 3140 norm. Dit staat vast in de ARBO-wet en het ministerie van S.Z.W.  voert hier controles op uit.

Deze norm beschrijft werkprocessen om ongelukken met elektrische installaties te voorkomen. Vlambogen, stroomschokken, ontbranding en ontploffing kunnen tot ernstig letsel leiden.

Dus naast de verplichte keuring voor elektrische installaties waar mensen mee werken, is ook het volgen van de NEN 3140 norm verplicht.

Wilt u een inventarisatie en advies binnen uw bedrijf van de verplichte normeringen en keuringen, neem dan contact op met de keurmeester van BESD Engineering.

Volgen uw werknemers de nen 3140 norm en zijn de installaties juist gekeurd?