Vast opgestelde machines

De verplichte elektrische veiligheidskeuring van uw vast opgestelde machines, kan door BESD Engineering verzorgt worden. Deze keuring vindt plaats zo vaak als bepaald is in uw risico-inventarisatie. Als veiligheidskundige kunnen wij beoordelen of de machines nog voldoen aan arbeidsveiligheid. Keuring van deze machines vindt plaats volgens de Arbowet.

Wilt u Uw machines periodiek laten inspecteren en keuren?