TCVT keuring

TCVT is door het werkveld verticaal transport opgericht met als doel het beheren en onderhouden van keuring- en certificatieschema’s.  Het betreft hier enerzijds schema’s die wettelijk verplicht zijn:

 • W3-01: keuren hijskranen (art. 6a Warenwetbesluit Machines) (dit is formeel het WSCS document Keuren Hijskranen)
 • W8-01: keuren hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer (art. 6fa Warenwetbesluit Machines) (dit is formeel het WSCS-document)
 • W4: persoonscertificatie machinist MK, MTK, TK, ALK, GVM, VRK, FMG en FMK (art. 7.18 en 7.32 Arbobesluit)

Anderzijds betreft het schema’s die niet wettelijk verplicht zijn, maar invulling geven aan de jaarlijks verplichte keuring van arbeidsmiddelen door een deskundige of de vereiste vakbekwaamheid.

Het gaat hier om een invulling vanuit het werkveld en niet om een wettelijke plicht. Afwijken van deze schema’s is dus altijd toegestaan, maar de inhoud van de schema’s wordt gezien als norm (“stand der techniek”). Het gaat hierbij om:

 • W1-01: keuren hijs- en hefgereedschap
 • W2-01: keuren offshore hijskranen    RvA geaccepteerd
 • W3-07: keuren werkbakken
 • W3-08: keuren machinistenlift
 • W5-01: keuren railinframachines        RvA geaccepteerd         
 • W6-01: keuren funderingsmachines   RvA geaccepteerd
 • W1-02: keurmeester hijs- en hefgereedschap
 • W4-08: hijsbegeleider
 • W5-02: machinist KROL

TCVT beheert, in opdracht van de CBI’s,  al haar schema’s en zorgt voor aansluiting met wet- en regelgeving.

BESD Engineering is TCVT-specialist voor werkkamer W1-01 en verzorgt voor u de andere verplichte keuringen volgens deze schema’s.

Voldoet uw materiaal aan de wettelijk verplichte eisen en certificaten?