Elektrisch HANDgereedschap

De verplichte elektrische veiligheidskeuring van uw handgereedschappen, kan door BESD Engineering verzorgt worden. Deze keuring vindt plaats zo vaak als bepaald is in uw risico-inventarisatie. Elektrisch gereedschap valt onder de norm NEN 3140.

Hulp nodig bij het beoordelen van elektrische handgereedschappen?