HANDgereedschap

De verplichte veiligheidskeuring van uw handgereedschappen, kan door BESD Engineering verzorgt worden. Deze keuring vindt plaats zo vaak als bepaald is in uw risico-inventarisatie. Keuring van uw handgereedschappen vindt plaats volgens de Arbowet.

Hulp nodig bij het beoordelen van handgereedschappen?